FREMTIDEN ER HER

Som en ansvarlig samfunnsbygger er det vårt ansvar å ta vare på den verden vi har fått til låns.

I Norencert ønsker vi å hjelpe bedrifter og eiendomsbesittere til å oppnå sine klima og miljømål.

Vårt mål er at vi gjennom et verdiskapende samarbeid skal kunne overlevere et godt og trygt samfunn til våre etterkommere. 

Vår historieMer enn 25 års erfaring fra flere fagområder innen Eiendoms-, Bygg og anleggsbransjen, har vist oss at det er et økende behov for tverrfaglig kompetanse innenfor Klima, Energi og Miljø. Bransjen står ovenfor store utfordringer i forbindelse med klimaforandringene som pågår, hvor bedriftene pålegges større og større utfordringer for å tilfredsstille nasjonale og internasjonale klimakrav.


Vi har alle et ansvar for å bidra for at målene satt i Parisavtalen oppnås.


Den kompetansen som Norencert innehar, ønsker vi å tilby våre kunder.


Norencert ble etablert i 2020 av Bill Engeness.

VI KAN TILBY FØLGENDE

RÅDGIVNING


Som rådgiver bistår Norencert i energi-, klima- og miljøprosjekter. Norencert er med på å møte utfordringene med et dedikert klima- og miljøengasjement, kombinert med solid teknisk fagkunnskap.

MILJØSERTIFISERING


Helt siden 2014 har vår CEO jobbet med Breeam In Use sertifiseringer. Som klient og revisor har han bidratt til miljøsertifisering av over 100 eiendommer. Norencert er godkjent som Breeam In Use International Licenced Assessor Company .PROSJEKTLEDELSE


Norencert innehar kompetanse fra prosjektledelse innenfor flere fagområder, både som utøvende entreprenør og byggherre. Prosjektledelse innen HVAC, miljøsertifisering, utarbeidelse av miljø- og bærekraftstrategier. Vår tekniske leder har også gjennomført flere tekniske prosjekter innen fornybar energi og bærekraft.

Prosjekter.


Et lite utvalg av noen prosjekt som Norencert har vært involvert i. 


Link til kart over prosjekter